POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal exclusiv în cadrul dispoziţiilor legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. Acestea sunt dispoziţiile Legii nr. 677/2001 și Regulamentul UE 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, precum şi dispoziţiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Este posibil să folosim instrumente software pentru a măsura și colecta informații despre sesiune, inclusiv timpii de răspuns la pagină, durata vizitelor la anumite pagini, informații despre interacțiunea paginii și metodele utilizate pentru a naviga departe de pagină. Salariaţii şi împuterniciţii noştri au obligaţia de a respecta dispoziţiile cu privire la protecţia datelor conform normelor legale.

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Comunicare prin e-mail. Putem folosi aceste informații pe care ni le-ați oferit pentru a vă răspunde prin mesaje pe căsuța poștală electronică. Temeiul juridic al prelucrării este consimțământul dumneavoastră. Datele personale ale utilizatorului (nume, email, adresă) nu vor fi trimise către terţe persoane, nu vor fi folosite în scopuri de marketing şi vor putea fi şterse la solicitarea acestuia.

Formular de contact

Acest website foloseşte formulare de contact prin intermediul cărora un utilizator poate trimite un email către adresa de corespondenţă. Datele din acest formular de contact nu sunt prelucrate sau stocate cu alte scopuri decât cele de a comunica cu persoana care a iniţializat conversaţia

În scopul de analiză statistică. Avem interesul legitim de a înțelege cum funcționează site-ul nostru, cum este citit și care ne este publicul. Pentru aceasta, agregăm datele din mai multe surse. Putem să folosim aceste date pentru a îmbunătăți anumite funcționalități, pentru a modifica secțiunile sau pentru a vă oferi cele mai relevante informații, în cea mai bună formă grafică posibilă.

Ce drepturi aveți și cum le puteți exercita?

Potrivit Regulamentului UE 679/2016 beneficiaţi de:

  • dreptul de acces; puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării;
  • dreptul la rectificarea datelor; puteți să ne solicitati să modificăm datele dvs. personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;
  • dreptul de acces: puteți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. personale, precum și informații privind specificul prelucrării;
  • dreptul la restricționarea prelucrării; în anumite condiții (dacă persoana vizată contestă exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegală, dacă datele sunt solicitate pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau dacă vă opuneți prelucrării datelor) puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale;
  • dreptul la portabilitatea datelor; în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele dvs. într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne solicitați acest lucru, putem să transmitem datele dvs. unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;
  • dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri; vă puteți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Societății, din motive care țin de situația dvs. specifică;
  • dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimțământ;
  • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile;
  • dreptul la o cale de atac judiciară; dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere;
  • dreptul de a fi notificat de către operator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs.

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment această politică de confidențialitate, așa că vă rugăm să o consultați frecvent. Modificările și clarificările vor intra în vigoare imediat după publicarea lor pe site. Dacă facem modificări materiale ale acestei politici, vă vom anunța aici că a fost actualizată, astfel încât să fiți conștienți de informațiile pe care le colectăm, cum le folosim și în ce circumstanțe.

Vrei să îți rezervi o vacanță relaxantă la noi? SUNĂ-NE ACUM